ACJ Basket Brugge blijft bestaan !!

Logo ACJ

Er is immers reactie gekomen op eerdere communicatie met de vraag naar aanvullende helpende handen. Het bestuur is inmiddels versterkt met drie nieuwe vrijwilligers, die de officië­le functies zullen overnemen binnen de sportclub.

  • Nele Vanmassenhove wordt de nieuwe penningmeester,
  • Els Hallaert is de nieuwe secretaris en
  • Jan Tytgat zal de rol vervullen van voorzitter.

______________________________

Nu het einde van het seizoen voor iedereen met rasse schreden nadert, is het tijd om samen met het bestuur van ACJ Basket Brugge vooruit te blikken naar het volgende seizoen en de verdere toekomst. Eerst en vooral:

ACJ Basket Brugge blijft bestaan !!

Er is immers reactie gekomen op eerdere communicatie met de vraag naar aanvullende helpende handen. Het bestuur is inmiddels versterkt met drie nieuwe vrijwilligers, die de officië­le functies zullen overnemen binnen de sportclub.

  • Nele Vanmassenhove wordt de nieuwe penningmeester,
  • Els Hallaert is de nieuwe secretaris en
  • Jan Tytgat zal de rol vervullen van voorzitter.

 

Dit betekent natuurlijk niet dat het bestaande bestuur stopt of vertrekt, integendeel. Zij zullen nog steeds beschikbaar zijn om de nieuwe mensen binnen het bestuur bij te staan of dingen te regelen op de achtergrond. Op deze manier wordt de continuïteit van de sportclub verzekerd, en kan er toch een frisse wind waaien.

Een frisse wind, die toch wel nodig blijkt. Als we terugkijken op de voorbije jaren, kunnen we toch wel stellen dat de coron­a pandemie ook het verenigingsleven duchtig parten heeft gespeeld: Enerzijds op vlak van sponsoring die voor­namelijk van horeca kwam, anderzijds was er ook een grote impact op het sociale aspect van een sportclub zoals ACJ Baske­t Brugge. Het organiseren van activiteiten bijvoorbeeld, is sindsdien een echte uitdaging gebleken. Basketbal, en sport in het algemeen, gaat over meer dan het spelletje allee­n. Het gaat over mensen samenbrengen, genieten van je hobby en zoveel meer.

We willen van ACJ Basket Brugge terug een warme familie maken waar iedereen zijn plaats kan vinden om zijn/haar geliefde sport te beoefenen. Ook al blijft het competitieve aspect altijd aanwezig, resultaat is niet het allerbelangrijkste. Plezier vinden in je hobby daarentegen des te meer, op elke leeftijd!

Het doel is dan ook om een aantal initiatieven uit te werken waardoor we de banden tussen spelers, coaches, ouders, vrijwilligers en het bestuur terug kunnen aanhalen. Heb je zelf nog leuke ideeën voor het komende seizoen, dan horen we het graag!

Vanuit het bestuur van ACJ Basket Brugge gaan we er alleszins alles aan doen om van volgend seizoen een knaller te maken!

Spreek gerust iemand aan van het bestuur als je nog vragen hebt, of neem contact op met de nieuwe voorzitter (Jan Tytgat +32 479 67 03 33)

Tot binnenkort!

Het bestuur van ACJ Basket Brugge